KBK KALENDERN
Skapar gemenskap och
utbyten över gränserna 

Använd KBK KALENDERN när du vill exponera din cykeltur, din cykelgrupp, dina rundor
och när de äger rum. Att nyttja KBK KALENDERN är gratis för de som är medlemmar i
TEAM KBK BIKES CK. Du hittar kalendern på
www.kbkkalendern.se